Kalitatean eta lurrarekiko loturan oinarritutako ekoizpen eredua!

Lurra landuz abeltzaintzan jardun, hori da oinarria. Etxeko larre eta soroez baliatuz, mendiko larre-tokiekin batera, mantentzen eta gizentzen ditugu gure animaliak. Modu honetan, baserriaren autonomia bultzatzen dugu eta lurrari loturiko kalitatezko ekoizpen bat egin dezakegu.  

                                                                      

Berebiziko garrantzia dauka animalien elikadurak haragiaren kalitatean. Gure txahalak 5-8 hilabete artean amaren errapetik edaten duten esnearekin eta bazkatzen duten belarrarekin hazten dira. Adin horretatik aurrera, antzutzea ematen da,  eta belar ondua eta etxean ekoiztutako artoarekin elikatzen ditugu gehienbat, baba, ilarra, arto txikitua, edota beste zerealen batzuekin lagunduz. Modu honetan, animaliarentzako egokiago den eta guztiz naturala den, gizenketa prozesua martxan jartzen da, haragitara bideratzeko prest egon arte. EZ DUGU TRANSGENIKORIK ERABILTZEN, genetikoki eraldaturiko organismo deritzaienen erabileraren aurkakoak gara eta ez dugu amalurrarekiko esperimentazioan parte hartu nahi. 

 

Kalitatezko ekoizpen hau ziurtaturik dago Euskal Okela markaren bidez, Izar Berri baserria bertako partaide baita.

 

 

Modelo de producción basado en la calidad y en la unión a la tierra!

Trabajar en la ganadería cultivando la tierra, esa es la base. Utilizando los recursos de nuestras tierras, y la de los pastos de montaña, mantenemos y engordamos nuestro ganado. De esta forma garantizamos la autonomía del caserío y podemos producir un producto de calidad ligada a la tierra. 

 

La alimentación de los animales es de vital importancia en la calidad de la carne. Nuestras terneras se crían con la leche que les da su madre y con la hierba que pastan hasta los 5-8 meses. A partir de entonces, cuando se da el destete, los alimentamos principalmente con heno y maíz producido en casa, acompañando con habas, guisante, grano de maíz, y otros cereales. De esta forma da comienzo un proceso de engorde mas adecuado para el animal y totalmente natural, hasta que estén listos para ser destinados a carne. NO USAMOS TRANSGÉNICOS. Estamos en contra de los denominados organismos modificados genéticamente y no queremos participar en este experimento con la tierra. 

 

Da fe de esta producción de calidad, la marca Euskal Okela, cuyo miembro es el caserío Izar Berri.