Izar Berri baserria eta Piriniar arraza

El caserio Izar Berri y la raza Pirenaica

 

Izar Berri baserrian oso garbi daukagu bertoko arrazen mantentzeak eta hobekuntzak duen garrantzia. Gure apustua irmoa da: Piriniar arrazako behien hazkuntza

 

Zentzu horretan, arrazaren hobekuntza programetan parte hartzen dugu, txahalen errendimendu kontrola erabiliz, eta intseminazio artifizialarekin. Horrez gain, garrantzi handia ematen diogu gure animalien datu genetikoak aztertzeari (ICO indizeen bidez).

 

 

 

En el caserío Izar Berri tenemos muy presente la importancia del mantenimiento y mejora de nuestras razas autóctonas. Nuestra apuesta es firme: La cría de ganado vacuno Pirenaico

 

En este sentido, participamos en los programas de mejora genética de la raza, usando el control de rendimientos y la inseminación artificial. Junto con esto, damos gran importancia al estudio de los índices genéticos que nos aportan sobre nuestros animales estos programas (índices ICO).

 

Helburua, gure lurraldeari egokitutako behiak haztea da, ama onak izateko prestatuak, esne gaitasun nahikoa dutenak haragi ekoizpen egoki bat mantenduz, eta mendiko larreetan bazkan aritzeko ongi prestaturik daudenak. Hori dena arrazaren ezaugarri guztiak mantenduz, noski, berebiziko garrantzia ematen diogun aspektua baita.

 

Hau da egin beharreko bidea! XXI mendeko baserritarren beharrei egokitutako Piriniar Arrazako behiak bultzatzea!! 

 

 

 

El objetivo esta claro: producir animales que se amolden a nuestra tierra, preparadas para ser excelentes nodrizas, con buena capacidad lechera manteniendo su orientación cárnica, y funcionales, para poder adaptarse a la perfección al pastoreo de montaña. Todo ello manteniendo la pureza racial que las caracteriza, apartado este al que le damos una gran importancia. 

 

Este es el camino que debemos recorrer! Fomentar vacas Pirenaicas que se ajusten a las necesidades de l@s ganader@s del siglo XXI!!