CENUTRIO ( 061402815188 X Txintxeta)

Leire Amondarain (Orozko)

P Nac 110 **

 

P. Nac= 38 Kg

 

P. 90= 148 kg (1.22 kg/dia)

 

P. 210= 311kg (1.36 kg/dia

 

 

061402815188 Aita / Padre

P Nac 110 **  //  P Mat 82                                                                                                                                                                                         

TXINTXETA Ama / Madre

P Nac 110 **  //  P Mat 110 **